GRZEGORZ KOBIELAPORTFOLIOBIOCONTACT

PORTFOLIO » charcoal factory - manila

Charcoal factory – czyli ogromne połacie terenu nieopodal centrum Manili (Filipiny), na których wypalany jest węgiel drzewny. Całość produkcji odbywa się w wyjątkowo prymitywnych warunkach, bez zachowanie jakichkolwiek zasad BHP. Najczęściej do wypalania węgla służy surowiec zdobyty po rozbiórce domów, często pokryty farbą. Dookoła leżą wszelkiego rodzaju kawałki drewna, nieraz z gwoździami, pomiędzy którymi biegają dzieci bez jakiegokolwiek obuwia. Charcoal factory to nie tylko fabryka węgla drzewnego ale też miejsce gdzie mieszkają ludzie. Wśród  ogromnych stosów wypalanego drewna i oparów gryzącego dymu  rozlokowane są „budynki” w których mieszkają całe rodziny zajmujące się tym niezwykle trudnym i niewdzięcznym zawodem. Zewsząd dobiegają odgłosy kaszlu, ludzi pracujących przy wypalaniu lub po prostu przechodzących przez opary gryzącego dymu. Pracujący i mieszkający tu ludzie skazani są na ciągłe wdychanie szkodliwego dla zdrowia dymu (nawet w nocy). Życie w tym miejscu jest niezwykle trudne, jednak mimo tych ciężkich warunków ludzie tu uśmiechają się z wielką życzliwością, słychać śmiechy dzieci i okrzyki podekscytowanych mężczyzn obstawiających walki kogutów.